نحوه محاسبه زکات چگونه مي باشد؟در زمين هاي آبي و ديمي چگونه مي باشد؟ رهبری

متن سوال: 
نحوه محاسبه زکات چگونه مي باشد؟در زمين هاي آبي و ديمي چگونه مي باشد؟ رهبری

سلام عليکم
طبق نظر رهبری
1- شرائط وجوب زکات اموري است مثل اينکه محصول شما از محصولاتي باشد که زکاتش واجب است مثلا گندم و جو (1) يا اينکه زكات گندم و جو درصورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب برسد و مالك آن، بالغ باشد و ....(2)
2- بر فرضي که زکات به گندم يا جو تعلق گرفته باشد نحوه ي محاسبه اش اينگونه است: اگر گندم و جو ديمي است و مثلا از آب باران مشروب شده است زکاتش يک دهم است و چنانچه آبي باشد و با دلو و مثل آن آبيارى شده نه باران، زكات آن يک بيستم است. (3) 3- آبيارى با آب چاه عميق و نيمه عميق ملحق به آبيارى با دلو است. (4) اگر ابهامي داريد مي توانيد آن را دقيقا براي ما ارسال کنيد تا ان شاء الله پاسخگو باشيم. از ارتباط شما با اين سامانه تشکر مي کنيم.
(1) مساله ي 1853 رساله ي محشا
(2) مسأله ي 1855 رساله ي محشا
(3) مساله ي 1875 رساله ي محشا (
4) استفتاء از دفتر رهبري(حفظه الله)،شماره استفتاء: 636701،کدرهگيري:۱۳۰ac۱۸۴۵becf۵۱۹c۷e۶۳a۸۴۶ac۲۴a۰d

نوع سوال: 

ارسال سوال

14 + 5 =

پربازدیدترین ها