نسبت شراب سازی که انجیل به حضرت عیسی داده حقیقت دارد؟

متن سوال: 
نسبت شراب سازی که انجیل به حضرت عیسی داده حقیقت دارد؟

در انجیل یوحنا که چهارمین انجیل از انجیل هاى چهارگانه است، در بابدوم چنین مى خوانیم:
«در روز سوم در قاناى جلیل (قاناى جلیل یکى ازشهرهاى بیت المقدس بوده) سورى واقع شد (منظور از سور، مجلس عروسى است) و مادر عیسى(علیه السلام) در آنجا بود، و هم عیسى(علیه السلام) و شاگردانش را در آن عیش خوانده بودند (دعوت کرده بودند) و چون که شراب کم شد، مادر عیسى وى را گفت که شراب ندارند و عیسى به او گفت که اى زن مرا با تو چه کار است، هنوز وقت من نرسیده است، و مادرش به خادمان گفت هر چه به شما بفرماید عمل نمایید.
در آن خانه، شش کوزه سنگى بود که براى طهارتیهودیان گذارده بودند هر که از آن کوزه ها دو سه من مى گرفت، و عیسى آنها را گفت که کوزه ها را از آب پر کیند، پس آن کوزه ها را از آب مملو کردند، به ایشان گفت حالا قدحى عظیم بر دارید و به نزد میر مجلس ببرید، (منظور از میر مجلس، بزرگتر مجلس است) پس بردند، و چون میر مجلس آن آب را که شراب شده بود چشید خود ندانست که آن شراب از کجا آمده؟ مگر خادمان که آب را برداشته بودند دانستند پس آن میر مجلس داماد را مخاطب ساخته و به او گفت همه مردم شراب خوب را اول حاضر مى سازند، و بعد از آن که بسیار خورده باشند شراب بد را، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتى؟!
سپس اضافه مى کند این معجزهرا که نخستین معجزهاش بود، عیسى در قاناى جلیل نمود و جلال خدارا جلوه داد و شاگردانش به او ایمانآوردند»(1).
از این داستان نکات زیر استفاده مى شود:
1. هنگامى که حضرت مسیح(علیه السلام) به اتفاق مادرش مریم به مجلس عروسى وارد مى شود چون شراب ها تمام شده بود به درخواست مادرش اقدام به معجزهکرد و شش کوزه پر از آب را مبدّل به شراب ناب کرد، به صورتى که حاضران تحت تاثیر طعم جالب آن شراب واقع شدند.
2. این معجزه نخستین معجزهمسیح بود که به تقاضاى مادرش انجام گرفت!
3. حضرت مسیح با این معجزه(تبدیل آب به شراب) جلال خود را جلوه داد و سبب ایمان شاگردان شد!
جالب این که هنوز اهالى شهر قاناى جلیل، کوزه مى سازند و به سیاحان و زوّار مى فروشند به یاد آن کوزه هاى شراب که به اعجاز حضرت مسیح(علیه السلام) درست شد.
شک نیست که این یک افسانه ساختگى و دروغینى است که به این پیامبر بزرگ نسبت داده شده; امروزه زشتى شراب و زیان هاى بى شمار آن بر کسى پوشیده نیست، و در همه ادیان آسمانى حرامو ممنوع است، و حتى در همین کتاب مقدس یهود و نصارى به آن تصریح شده است چنانکه در کتاب امثال سلیمان با لحن شدیدى شراب مذمت شده است.
شک نیست که این یک افسانه ساختگى و دروغینى است که به این پیامبر بزرگ نسبت داده شده؛ امروزه زشتى شراب و زیان هاى بى شمار آن بر کسى پوشیده نیست، و در همه ادیان آسمانى حرامو ممنوع است، و حتى در همین کتاب مقدس یهود و نصارى به آن تصریح شده است چنان که در کتاب امثال سلیمان با لحن شدیدى شراب مذمت شده است.(2)

پی نوشت:
(1). انجيل يوحنا جمله هاى 1 و 12 باب دوم.
(2). گردآوري از کتاب: پيام قرآن‏، آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى، دار الكتب الاسلاميه‏، تهران‏، 1386 ه. ش‏، ج 8، ص 233.
منبع: سایت آیت الله مکارم به آدرس:
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=254809&typeinfo=25&catid=22916

ارسال سوال

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 11 =

پربازدیدترین ها