نمیدانم چقدر نماز و روزه قضا دارم،تکلیف چیست؟

متن سوال: 
با عرض سلام من نميدانم چه مقدار نماز وروزه قضا دارم نميدانم چطور محاسبه کنم وچطور به جا بياورم؟ لطفا راهنماييم کنيد

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليکم اگربمقداريکه يقين داريدازآن حدکمترنيست،نمازها رابخوانيدو روزه ها را بگيريدکافيست گرچه احتياط آنست که مقداربيشترکه احتمال ميدهيدراانجام دهيد(درنمازهاييکه رعايت ترتيب لازمست درقضايشان هم بايدترتيب رعايت شودمثل ظهروعصر؛مغرب وعشا)(درروزه هاهم اگرپرداخت کفاره واجب شده باشدبايدکفاره هارابپردازيدبابت تأخيردر قضاي روزه هاکفاره تأخيرهم بدهيد(1مدطعام به فقيرشرعي بدهيد)،بابت روزه هايي که عمداباچيزحلال شکسته ايدکفاره افطارعمدي هم بدهيد(يا60روز باکيفيتي خاص روزه بگيريديابه60فقيرهرکدام1مدطعام بدهيد) مثلا بين 10ماه و12ماه شک داريد10ماه راانجام دهيدکافي است.هرچندبيشترراانجام دهيدموافق بااحتياط است. ميتوانيد روزه ها رادرايامي از سال که روزها کوتاه است بگيريد ويا بريا نمازها اقل واجبات را درنمازها انجام دهيدتاسريع تمام شود . بدانيد مستحبات جبران کننده نواقص واجبات است و مستحباتي در نماز که درمواقع ضروري مي توان انجام نداد از قرار ذيل است: 1-اذان واقامه. 2-کليه تکبير ها بجز تکبيرة الاحرام. 3- الحمد لله رب العالمين . ببين حمد وسوره . 5-قنوت. 6- سمع الله لمن حمده بعد از رکوع. 7- «استغفر الله ربى و اتوب اليه‏» بين دوسجده. 8-بحول الله وقوته اقوم واقعد هنگام بلند شدن. 9-«الحمد لله‏»تشهد. 10-دوسلام اول. 11-تسبيحات اربعه يکي واجب است. 12-سه تکبير بعد ازسلام. انشاءالله عاقبت بخير شويد. التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها