نهار یا شام عروسی را در مسجد دادن ایرادی دارد؟

متن سوال: 
نهار يا شام عروسي را در مسجد دادن ايرادي دارد؟ (با حفظ احترام مسجد)

سيستاني کد استفتاء: 522797
مناسب مسجد نيست و اگر هتک شمرده شود حرام است.

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها