نکته های مهم خواستگاری و ازدواج و راه کار های کلیدی ازدواج چیه 3؟

متن سوال: 
نکته های مهم خواستگاری و ازدواج و راه کار های کلیدی ازدواج چیه 3؟

#ازدواج
#سوالات_خواستگاری

در ادامه مباحث ازدواج ونکات مهم ازدواج و خواستگاری اکنون
برخی از سوالات که در خواستگاری خوب است مطرح شود را ذکر می کنیم

با چه شخص و شخصیتی حاضر به ازدواج نیستید؟

بزرگترین عیب خود را چه می دانید؟

الگو زندگی و شخص مهم زندگی شما چه کسی است؟

به خانواده خود چه مقدار وابسته هستيد؟
آيا از افراد خانواده خود،راضي هستيد؟ چرا؟

فرد مذهبی هستید؟ تا چه سطحی؟
از کدام دستوردینی لذت می برید؟
کدام دستور دینی بیشترشما را اذیت میکند؟

کدام کار را اگر دین هم بر فرض سفارش نمی کرد، باز معتقد بدرستی آن می باشد و انجام می دهد؟

چه کار و کارهائي را دوست داشته ايد انجام دهيد که انجام نداده ايد؟

#کانال_مرکز_ملی_خراسان_رضوی

Https://eitaa.com/eporsesh

پربازدیدترین ها