نگاه به بدن دختر برای فردی که ازدواج او حتمی شده است

متن سوال: 
با سلام خواستگاری دارم که چند جلسه با هم صحبت کرده ایم و تقریبا 85 درصد به نتیجه رسیده ایم ولی آزمایش خون نداده ایم و خانواده ها در جریان هستند ولی به خاطر دوری مسافت خانواده ایشان هفته آینده می آیند ایشان اصرار دارند موها و هیکل کلی بنده را ببینند بنده چادری و محجبه هستم تکلیف چیست؟

.

سلام
مى تواند به بدن دختر نگاه كند؛ هر چند احتياط مستحب است كه تنها به دست و صورت و پاها، مو و مقدارى از بدن (مانند گردن و بالاى سينه) اكتفا كند.
البته نگاه با شرايط ذيل جايز است::
1. به قصد لذت و ريبه نباشد [هر چند بداند با نگاه لذت قهرى پيدا مى شود].
2. براى آگاهى از وضع جسمانى دختر باشد (پس اگر از حال او آگاه است، نگاه او جايز نيست).
3. مانعى از ازدواج در ميان نباشد (براى مثال دختر شوهر داشته اشد).
4.احتمال بدهد دختر او را رد نمى كند.
5.احوط- اگر اقوى نباشد- به موردى كه قصد دارد با خصوص زنى كه نگاه مى‌كند، ازدواج نمايد اكتفاء شود. پس اين حكم «جواز نگاه» شامل موردى كه به طور مطلق قصد ازدواج دارد و با اين آزمايش و نگاه در صدد تعيين زوجه است نمى‌شود.

امام، تحريرالوسيله، ج ۲، النكاح، م ۲۸

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها