وجود مانع در اعضای وضو

متن سوال: 
سلام آیا وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء در حال وضوء اشکال دارد؟

.

اگر کِرِم جذب پوست شده است و روی پوست چربی که مانع رسیدن آب به پوست باشد، باقی نمانده است، اشکال ندارد.اما اگریقین دارد چربی روی پوست باقی مانده است یا شک در این مسیله دارد و در این موارد وسواس ندارد لازم است آن را برطرف کند.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها