وضو گرفتن یا غسل کردن با آب کنتور غیرمجاز چه حکمی دارد؟

متن سوال: 
شخصي بدون مجوز سازمان آب،ازخيابان يا پشت کنتور،انشعاب به منزل خود کشيده است،وضو گرفتن يا غسل کردن با اين آب چه حکمي دارد؟

پاسخ:

آيات عظام: خامنه اي، نوري، مکارم و بهجت: حکم غصب را دارد و وضو و غسل با آن باطل است.

آيت الله سيستاني: وضو و غسل، صحيح است.

آيت الله وحيد: بنابر احتياط واجب، باطل است.

آيت الله صافي: اگر مسئولين امر، اجازه دهند، اشکال ندارد.

??آيت الله زنجاني: غسل و وضو با آب مذکور، حرام است و بنابر احتياط، غسل و وضويش باطل است.

آيت الله فاضل: اگر بنا دارد پول آب مصرفي را بدهد، وضو و غسل صحيح است و اگر بنا دارد پول آب مصرفي را ندهد، وضو و غسل اشکال دارد و بنابر احتياط واجب، صحيح نيست.

----------------

منبع: بهجت: استفتائات، ج 1، س 597 و 598؛ فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از س 146؛ تبريزي: استفتائات، ج 2، س 1276؛ بقيه مراجع: استفتائات کتبي موجود در مرکز ملي پاسخگويي.
>>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردي؛ وضو، غسل، تيمم»، اسماعيل زارعي، ص 28

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها