چرا رنگ پرده کعبه سیاه است

متن سوال: 
چرا رنگ پرده کعبه سياه است؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
چرا رنگ پرده خانه کعبه با وجود کراهت رنگ سياه ، سياه است . چرا سفيد يا رنگ ديگري نيست ؟
(( ابن اسحاق گويد :در عصر رسول خدا ( بر کعبه پارچه سفيد رنگ بافت مصر مشهور به قباطي مي آويختند وسپس از بردهاي يماني براي آن استفاده مي کردند واولين کسي که آنرا با ديباج پوشانيد ابن زبير بود .... پس از پيامبر عمر ، عثمان وحجاج بر کعبه پارچه قباطي وپرده ديبا پوشانيدند .)) (1)
(( .... از سوي سلاطين مصر همه ساله دو پرده يکي براي کعبه به رنگ قرمز وديگري براي مرقد پيامبر ( به رنگ سبز ارسال مي شد .))(2)
؟(( از سال 1221 تا 1229 پوشش خانه از مصر نيامد وسعود خود خانه را پرده مي پوشانيد . نخست پرده از حرير سرخ بود و سپس به حرير سياه تبديل گرديد ... ))(3)
(( در موسم حج بخصوص در روزهاي نزديک به تعويض پرده اندک اندک آنرا بالا مي بردند و بر مي چينند وبه جاي آن پرده سفيدي مي پوشانند و پس از انجام مراسم حج پرده نو بر آن مي پوشانند .))(4)
(( پس از اسلام هم اشخاص مختلفي ازقبيل معاويه ـ يزيد ـ ابن زبيرـ حجاج وخلفاي عباسي پرده هايي با رنگهاي سبز وهنگامي قرمز وگاهي دوتا وچند تا پرده بر روي هم کعبه را پرده يا پيراهن مي پوشانيدند.
ابن بطوطه در سفر نامه خود (رحله) مي گويد :پيراهن خانه کعبه را در شهر شوشتر خوزستان، ايران از ديباي خالص مي بافتند وبه کعبه مي فرستادند زماني هم در يمن از برد کسوت خانه را تدارک مي نمودند ودر امپراطوري عثماني سالهاي متمادي پرده کعبه را در مصر از حرير وديباج مي بافتند ...
اکنون چند سال است که در خود شهر مکه پيراهن خانه کعبه را با پارچه مخصوص مشکي که در حاشيه هاي بالائي آن آيات قرآن مجيد که مربوط به حج وخانه کعبه است ودر حاشيه ‌پائين آن به شکل مربع مستطيل است نام پادشاه دولت سعودي را با ابريشم طلائي قلاب دوزي کرده اند .))(5)
(( از زمان مأمون سه پرده مي آويختند ديباي سرخ - قباطي(پارچه سفيد رنگ) - ديباي سفيد واين سه در سه موقع معين از سال تعويض مي شدند اما ديباي سرخ وسفيد قبل از موعد تعويض بر اثر دست زدن زائران خانه خدا کثيف مي شدند لذا حکومت مجبور بود دوباره از همان پارچه بفرستند تا پرده کعبه را تعويض نمايند .))(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اصغر قائدان ، تاريخ و آثار اسلامي مکه مکرمه و مدينه منوره ، ص 95
2ـ اصغر قائدان ، تاريخ و آثار اسلامي مکه مکرمه و مدينه منوره ، ص 96
3 ـ سيد کباري ، سيماي مکه ، ص 161
4 ـ سيد کباري ، سيماي مکه ، ص 162
5 مهدي ملتجي ، فرهنگ دانستنيهاي پيش از سفر به خانة خدا ، ص 201
6 ـ برگرفته از صفحه 97 کتاب اخبار مکه و ما جاء فيها من الاثار ، محمد ابن عبد الله بن احمد ازرقي

موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

3 + 0 =

پربازدیدترین ها