چند وقت پيش يکي از دوستان گفت بريم باغ مادربزرگش توت بخوريم وقتي اونجا رفتم در اين باغ متوجه شدم يک چهارم اين باغ سهم دوست ماست. اشکال داشته است؟

متن سوال: 
با سلام و وقت بخير يک سوال ذهن منو مشغول کرده چند وقت پيش يکي از دوستان گفت بريم باغ مادربزرگش توت بخوريم وقتي اونجا رفتم در اين باغ متوجه شدم يک چهارم اين باغ سهم دوست ماست گفت خوردن توت اشکال ندارد سهم دارند خودشان. حال من ميترسم صاحب بعدي ناراضي باشد چون سر اين يک قسمت ميخاد بخرند اينها راضي نشدند يک چهارم باغ بفروشد حال اين مال حلال؟ شبه ناک؟

سلام عليکم
كسي كه در ملكي با ديگري شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمي تواند در آن ملك تصرّف كند. (1)
با توجه به اين مساله اگر نمي دانيد صاحب ديگر باغ راضي است يا نه،‌ استفاده اشکال داشته است.

منبع
1. با استفاده از مسأله ي 872 رساله ي محشا و ذيل آن

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها