چه کار هایی انجام بدهیم که با همسر خود دعوا نکنیم؟

متن سوال: 
سلام وقت شما بخير خلاق و رفتار من و خانومم ضد همديگره هروز با هم دعوا مي کنيم من بايد چيکار کنم در ضمن اون رفتارش عين مردها است مقتدر ومن دوست دارم زنم مثل زنهاي ديگه باهام رفتار کنه اون خيلي مغرور و يک دنه است و هميشه با صدا بلند صحبت مي کنه

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
غرورو يک دندگي ازجمله صفات اغلب زنان بوده ودرهمين زمينه پيامبررحمت ص فرمودند:زنان روي يک دنده خلق شده اند وبايد باهمان يک دنده ساخت ومدارانمودونبايدبه آن فشارآورد.
لازم است مطالبي دراين مسائل مهم خدمت تان ارائه دهيم؛هنرارتباط با زن بعنوان جنس مخالف ازهنرهائي بسيار ظريف ولطيف وهمچنين دقيق وعميق است که ندانستن ونشناختن آن،حتي بعضي بزرگان وشخصيتهارابامشکل ومانع مواجه ساخته است.
بهمين خاطر آگاهي کافي وآمادگي کامل قبل ازازدواج براي مرد وزن لازم وضروري مي باشد.
دوجنس مخالف همچون دوقطب منفي ومثبت مي باشند اگربا عقل وعلم آنها درکنارهم قراربگيرند باعث توليد انرژي ونيرو ونشاط مي شود واگراين اتصال وارتباط درست صورت نگيرد، همواره درصدددفع هم تلاش مي کنند.
بايد با مهارت ودرايت خويش راههاي نزديک شدن بهم راپيداکرد تا درکنارهم نشاط وشادي حقيقي رابوجود آورد.
همچنين درروابط زناشوئي وايجاد ارتباطي صميمي ومحبت آميز به سه رابطه توصيه شده است؛1-ارتباط کلامي که بابيان کلمات وجملات عاطفي وعاشقانه شکل مي گيرد.زن زيبائي راازراه گوش مي شنود ودرک ولمس مي کند،مرداني موفق وپيروزند که بتوانند دراين زمينه ازخودشان هنرنمائي وذوق وسليقه نشان بدهند وازاين طريق اوراتابع وتسليم خودسازند.
2- ارتباط لمسي ونوازشي؛با شناخت اعضاء حساس وتحريک کننده زن درخلوت وتنهائي مي توانيد همسرتان رارام وآرام خود سازيد.3-ارتباط جنسي که کامل کننده ارتباط است .باتوجه به اين مسئله وسعي درارضاء شدن همزمان هم که غالباً مردان زودتحريک وزنان ديرشده يا بدون ارضاء بلندمي شوند.
اين مسائل زمينه دلسردي واختلاف واصطحکاک رابين زن وشوهرفراهم مي سازد.
نکته مهم،اولاً اين ارتباطات بايد به ترتيب ومرحله به مرحله باشد يعني تا ارتباط کلامي فراهم نشد ارتباط بعدي موفق نخواهيدبود وهمچنين ارتباط جنسي.
دوماًبايد حس وحال طرف مقابل رابسنجيد ودرفرصتهاي مناسب وفضائي مساعد صورت بگيرد وتشخيص آن بستگي به درايت ومهارت ومديريت شمادارد.
توجه به اين مطالب ازطرف شما بسياري از درگيريها واختلافات برطرف شده وتجربه وتحقيق نشان داده که 90 درصد اختلافات زناشوئي وناسازگاريها برخواسته از بي توجهي وبي اعتنائي به اين مسائل مي باشد.
سعدي شيرازي دراين زمينه مي گويد؛ زن کزبرمرد بي رضا برخيزد،زان خانه وزان سرا بلا برخيزد.
معرفي کتاب:1-آئين همسرداري،اميني 2-بهشت خانواده،مصطفوي 3-آموزش روابط جنسي ومسائل زناشوئي،اسلامي نسب 4-اخلاق درخانواده،حسيني تهراني.


موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

7 + 4 =

پربازدیدترین ها