کار های قبل و بعد عقد چیست؟

متن سوال: 
کار های قبل و بعد عقد چیست؟

.


#ازدواج
#قبل_از_عقد

کارهای لازم قبل وبعد ازعقد﷽
#ازدواج
#قبل_از_عقد

کارهای لازم قبل وبعد ازعقد

قبل ازعقد بهتر است مدت زمان دوران عقد بصورت جزئی توسط خانواده ها تعیین شود نه بصورت کلی مثلا نگویند "هروقت شرائط جور شد سر خانه و زندگی بروند".چون ممکن است بعد از سه سال هنوز شرائط جور نباشد.پس از کنار این مسئله ساده عبور نکنیم.چون دوران عقد اگر درست مدیریت نشود باعث دردسرهای بزرگی می شود.

درباره روزهائی که داماد قرار است خانه عروس بیاید و نیز رفتن عروس به خانه داماد خانواده ها از قبل با هم گفتگو کنند و عاقلانه توافق نمایند.تا دچار مشکلات دوران عقد نشوند.اکتفا به تعارفات کار هوشمندانه ای نیست معمولا خانواده عروس می گویند "مثل پسر خود ماست یا ما پسر نداشتیم خدا به ما یک پسر داد".و خانواده داماد می گویند "عین دخترماست از دخترهایم عزیزتر نباشد کمتر نیست" این ها همه هیجان،احساس،حرف و تعارف است در مقام عمل باید کوشا بود.

بیشتر مشاوران و روانشناسان معتقدند که دوران عقد برای شناخت بیشتر و آمادگی لازم برای زندگی، ضروری است که مدت آن حداقل باید شش ماه و حداکثر یک سال باشد.
اگر قرار باشد مدت زمان عقد کمتر ازشش ماه و یا بیشتر از یک سال باشد باید شرائط را درست بررسی کرد وحتی الامکان با مشاوری پخته و آگاه مشورت نمود.

منتظر ادامه مباحث دوران قبل و بعد عقد باشید .....
مطالب ما را در کانال زیر دنبال کنید
#کانال_مرکز_ملی_خراسان_رضوی

https://eitaa.com/eporsesh

قبل ازعقد بهتر است مدت زمان دوران عقد بصورت جزئی توسط خانواده ها تعیین شود نه بصورت کلی مثلا نگویند "هروقت شرائط جور شد سر خانه و زندگی بروند".چون ممکن است بعد از سه سال هنوز شرائط جور نباشد.پس از کنار این مسئله ساده عبور نکنیم.چون دوران عقد اگر درست مدیریت نشود باعث دردسرهای بزرگی می شود.

درباره روزهائی که داماد قرار است خانه عروس بیاید و نیز رفتن عروس به خانه داماد خانواده ها از قبل با هم گفتگو کنند و عاقلانه توافق نمایند.تا دچار مشکلات دوران عقد نشوند.اکتفا به تعارفات کار هوشمندانه ای نیست معمولا خانواده عروس می گویند "مثل پسر خود ماست یا ما پسر نداشتیم خدا به ما یک پسر داد".و خانواده داماد می گویند "عین دخترماست از دخترهایم عزیزتر نباشد کمتر نیست" این ها همه هیجان،احساس،حرف و تعارف است در مقام عمل باید کوشا بود.

بیشتر مشاوران و روانشناسان معتقدند که دوران عقد برای شناخت بیشتر و آمادگی لازم برای زندگی، ضروری است که مدت آن حداقل باید شش ماه و حداکثر یک سال باشد.
اگر قرار باشد مدت زمان عقد کمتر ازشش ماه و یا بیشتر از یک سال باشد باید شرائط را درست بررسی کرد وحتی الامکان با مشاوری پخته و آگاه مشورت نمود.

منتظر ادامه مباحث دوران قبل و بعد عقد باشید .....
مطالب ما را در کانال زیر دنبال کنید
#کانال_مرکز_ملی_خراسان_رضوی

https://eitaa.com/eporsesh

پربازدیدترین ها