کثیرالسفری نمازش را کامل خوانده، اما مرجع جدیدش میگوید شکسته است، تکلیف نمازهای گذشته؟

متن سوال: 
شخصي در زمان حيات يک مرجع از او تقليد کرده و در فرضي نمازش را به عنوان کثيرالسفر کامل خوانده است، حالا مقلد رهبري است و در همان فرض نمازش را شکسته ميخواند، وظيفه اش نسبت به نمازهاي گذشته اش که با استناد به فتواي مرجع آن زمانش کامل خوانده است چيست؟

رهبري شماره استفتاء: 6faabb32f4673e43c925037621d81553
نمازهاي قبلي وي صحيح است.

ارسال سوال

پربازدیدترین ها