کدام امور فقط موجب ثبوت قضا می‌شوند و کفاره‌آور نیستند؟

متن سوال: 
باسلام کدام امور فقط موجب ثبوت قضا مي‌شوند و کفاره‌آور نيستند؟

سلام وقت شما بخير
نکته: اموري که ذکر مي‌شود، تفصيل دارد و در بسياري از حالات بين فقهاي عظام اختلاف فتوي وجود دارد که در فصل‌هاي مربوط به آن توضيح داده شده است.
?. قي‌کردن عمدي؛
?. خواب‌ماندن جنب؛
?. کسي‌که مفطري را انجام ندهد؛ ولي نيت روزه نکند يا قصد کند که روزه نباشد يا ريائاً روزه بگيرد؛
?. کسي‌که مفطري را انجام ندهد؛ ولي قصد انجام‌دادن کاري را کند که روزه را باطل مي‌کند. اين مسئله اختلافي است؛
?. کسي‌که غسل جنابت را فراموش کند و بعد اذان صبح يا در بين روز يا بعد از چند روز متوجه شود؛
?. کسي‌که شک در صبح‌بودن داشته و مفطري را انجام داده و بعد فهميده صبح بوده است؛
?. کسي‌که به‌واسط? تاريکي هوا مفطري انجام داده و بعد فهميده مغرب نبوده است؛
?. کسي‌که به‌منظور مضمضه براي غيروضو، آب در دهان کرده و آن آب، بي‌اختيار فرو رفته است؛
?. کسي‌که به‌سبب اکراه افطار کرده است؛
??. کسي‌که به‌سبب تقيه افطار کرده است؛
??. کسي‌که مني از او بدون‌قصد خارج شده است؛
??. کسي‌که روزه‌هايش را به‌سبب عذري مثل سفر يا حيض و نفاس يا مريضي نگرفته است؛ به‌خلاف استحاضه که اگر عمداً نگيرد، کفاره هم بايد بدهد؛
??. امور ديگر که در کتب مفصل فقهي ذکر شده است.

ارسال سوال

16 + 4 =

پربازدیدترین ها