کسی در ابتدای بلوغ به علت جهل به بالغ شدنش روزه نگرفته است در مورد کفاره افطار عمدی و کفاره تاخیر وظیفه اش چیست؟

متن سوال: 
کسی در ابتدای بلوغ به علت جهل به بالغ شدنش روزه نگرفته است در مورد کفاره افطار عمدی و کفاره تاخیر وظیفه اش چیست؟این درست است که کفاره افطار عمدی بر عهده ی او نیست اما کفاره ی تاخیر را باید پرداخت نماید؟

.

باسلام :
الف: نسبت به نمازها و روزه هاى زمانى که يقين به بلوغ شرعى در آن زمان ندارد، وظيفه‌اى ندارد؛ و فقط آن مقدار از نمازها و روزه ها را که يقين دارد بعد از بلوغ شرعى از او فوت شده است قضا نمايد؛ و روزه‌ها با توجه به اين که غافل از بلوغ شرعى بوده، کفاره (افطار عمدی) ندارد. و اگر تا ماه رمضان بعدى بدون عذر شرعى و بلکه بر اثر سهل انگارى قضا را نگرفته، علاوه بر قضا، برای هر روزه 750 گرم طعام به فقیر بدهد.
(استفتاءاز دفتر رهبری به شماره: 601619،3a0051cbf55dba12ef4bd02426f19bd2)
ب: جواب در مورد اینکه کفاره تاخیر لازم است یا نه؟ بر اساس س ۸۱۳ اجوبه الاستفتائات:
اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آينده قضای روزه هايش را به تأخير اندازد، چه حکمی دارد؟
فديه تأخير قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمی شود.

نوع سوال: 

ارسال سوال

18 + 2 =

پربازدیدترین ها