.کسی که از روی جهل، مفطری را انجام داده است چه قاصر باشد چه مقصر کفاره ندارد درست است؟

متن سوال: 
1.کسی که از روی جهل، مفطری را انجام داده است چه قاصر باشد چه مقصر کفاره ندارد درست است؟ 2. نظر ایشان در مورد جاهل مردد ملتفت هم همین است؟ کسی که می گوید شاید این مفطر روزه باشد و اشکال داشته باشد اما بازهم نمی پرسد و مفطر را انجام می دهد؟

.

با سلام :

ج1) مطلب صحیحی است.
ج2) باز هم کفاره بر او واجب نیست.
استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)،شماره استفتاء: 09b6b38fd0d084e31b1e852ac5a3a90b

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 4 =

پربازدیدترین ها