کفاره کسی که نمیدانسته بالغ است و روزه نگرفته(کفاره افطار عمدی و کفاره تأخیر)

متن سوال: 
کسی در ابتدای بلوغ به علت جهل به بالغ شدنش روزه نگرفته است در مورد کفاره افطار عمدی و کفاره تاخیر وظیفه اش چیست؟این درست است که کفاره افطار عمدی بر عهده ی او نیست اما کفاره ی تاخیر را باید پرداخت نماید؟

نسبت به نمازها و روزه هاى زمانى که يقين به بلوغ شرعى در آن زمان ندارد، وظيفه‌اى ندارد؛ و فقط آن مقدار از نمازها و روزه ها را که يقين دارد بعد از بلوغ شرعى از او فوت شده است قضا نمايد؛ و روزه‌ها با توجه به اين که غافل از بلوغ شرعى بوده، کفاره ندارد. و اگر تا ماه رمضان بعدى بدون عذر شرعى و بلکه بر اثر سهل انگارى قضا را نگرفته، علاوه بر قضا، برای هر روزه 750 گرم طعام به فقیر بدهد.

.

استفتاءاز دفتر رهبری(حفظه الله)، شماره استفتاء: 601619،3a0051cbf55dba12ef4bd02426f19bd2

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها