گوش دادن به صداي خواننده زن، براي زنان چه حکمي دارد؟

متن سوال: 
گوش دادن به صداي خواننده زن، براي زنان چه حکمي دارد؟

سلام عليکم
1- گوش کردن به سخنان باطلى که با آوازي خوانده ميشود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد يا قرآن و دعا و ذکري که با چنين آوازي خوانده مي شود حرام است. و در غير سخن باطل، قرآن، ذکر و دعا، بنابر احتياط واجب اشکال دارد. (1)
2- گوش دادن به موسيقي اي که مناسب مجالس لهو و لعب است نيز جايز نيست. (2)
3- مراد از مجالس لهو و لعب آن است که شنونده موسيقي يا آهنگ ترانه اي - مخصوصا اگر در چنين اموري اهل اطلاع باشد - تشخيص بدهد که اين آهنگ در مجالس معصيت و فسق استفاده مي گردد (مجالسي مثل مجالس مختلط، مجالس رقص و پايکوبي، پارتي ها و... ) و يا اينکه مشابه آن است. (3)
در اين اموري که گفتيم شنونده زن هم باشد حکم همين است.
(1) http://www.sistani.org/persian/qa/search/598/
(2) همان.
(3) http://www.sistani.org/persian/qa/01038/

نوع سوال: 

ارسال سوال

9 + 6 =

پربازدیدترین ها