1آيا فوتباليست ها مسافر شرعي محسوب مي شوند؟ 2حکم مسافر در اهل سنت با شيعه چه تفاوتي دارد؟

متن سوال: 
آيا فوتباليست ها مسافر شرعي محسوب مي شوند؟ ( با توجه به مسافرتهاي برون شهري و خارج از کشور) حکم مسافر در اهل سنت با شيعه چه تفاوتي دارد؟

سلام عليکم
1- فوتباليست هايي که فوتبال شغل آن هاست (مثل وضعيت کنوني باشگاه هاي ليگ برتر به عنوان نمونه) سفرهايي که براي بازي در استان هاي ديگر يا شهرهاي ديگر انجام مي دهند سفر شغلي محسوب مي گردد.
2- اگر اين سفرها به اندازه ي مسافت شرعي باشد و به حدي باشد که طبق معيار آيت الله مکارم کثيرالسفر محسوب گردند در اين سفرها نماز تمام است و روزه بايد بگيرند.
3- چون سوال شما دقيقا معلوم نيست براي چه امري است،‌ به همين مقدار بسنده مي کنيم. دقيقا بگوييد مورد شما چه امري است تا همان را پاسخگو باشيم. مثلا اگر فوتباليستي هستيد که سفر براي بازي مي رويد دقيقا بگوييد:
هر هفته چند سفر مي رويد؟
اين سفرها تا چه مدت ادامه دارد دو ماه،‌ سه ماه يا...؟
4- اما در مورد بحث اهل سنت بحث مفصل است. روايات وارده از طريق اهل سنت و ديدگاه هاي فقهاي آنان در مسئله نماز مسافر يکي نيست. عده اي بر نظر شيعه هستند؛ بنابراين در سفر فقط به قصر (شکسته) خوانده مي شود، اما عده اي ديگر به تخيير بين قصر و اتمام در سفر قائل شده اند. در مورد روزه هم برخي از آنان بر اين باورند که اگر کسي مسافر بود و روزه اش را خورد بايد در روزهاي ديگر آن را قضا نمايد؛ يعني در صورتي قضاي روزه در سفر بر او واجب است که روزه اش را خورده باشد، اما اگر در سفر روزه اش را گرفته باشد قضا بر او واجب نيست. (1)

منبع
براي توضيح بيشتر و ديدن مطالب به صورت مفصل تر مي توانيد رجوع کنيد به
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/8122

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها