30روزروزه استيجاري دارم که اولا نمي دانم مال چند تا مرحومه و ثانیا هرکدام چند روزه ازشون برگردنمه فقط کلي ميدانم ک30روزالان چطوري اداء کنم روزهارو؟

متن سوال: 
30روزروزه استيجاري دارم که اولا نمي دانم مال چند تا مرحومه و ثانیا هرکدام چند روزه ازشون برگردنمه فقط کلي ميدانم ک30روزالان چطوري اداء کنم روزهارو؟

باسلام :

30 روز را به نیت روزه هائی که مستأجرین گفته اند برای آن اموات روزه بگیرید.

.

استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)،شماره استفتاء: cc69369177747dba79798f16daa82748

نوع سوال: 

ارسال سوال

2 + 0 =

پربازدیدترین ها