پدر من از نظر اعتقادی ضعیف بوده همیشه فحاشی میکنند چه کنم

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
اگرپدرانسان کافرنيزباشد احترام اوواجب است ونبايدبه اوبي احترامي کردونبايدصداي خودرابراوبالا برد،اگردربين اقوام بزرگتري وجوددارداوراواسطه قراردهيدتاغيرمستقيم بين شماراآشتي دهد ودعاي فرزندان درپيشگاه حق تعالي براي پدرقبول مي شود ازخداي سبحان بخواهيدتاايشان رابه شما بامحبت قراردهدکه دعاي فرزندان درحق پدرمستجاب است.
اگراهل مطالعه است کتابي دررابطه با اخلاق خانواده وحقوق فرزندان دراختيارايشان قراردهيدتامطالعه فرمايد.
مانيزبراي حل مشکل شمادرکنارامام هشتم عليه السلام دعاگوهستيم.
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

راههای تقویت اراده و عزم چیست؟

با سلام پرسشگر محترم
براي خود انگيزه ايجاد کنيد با دوستان درس خوان معاشرت کنيد،هدف تعيين نماييد،گاهي بي حوصلگي موقت است و زودگذر،زود نااميد نشويد،گاهي آسايش و راحتي هاي شخص باسواد و با مدرک را بياد بياوريد. بطور کلي بدانيد يافتن فردي که هيچ اراده نداشته باشد، شايد غير ممکن باشد.

خوف از خدا به چه معناست؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
در قرآن درباره چهارمين ويژگي بندگان خاص و ممتاز خداوندچنين مي خوانيم: «والذين يقولون ربنا اصرف عذاب جهنم ان عذابهاکان غراما انها سائت مستقرا و مقاما» بندگان ممتاز خداوندرحمان کساني هستند که مي گويند پروردگارا عذاب دوزخ را از مابرطرف گردان که عذابش سخت و پردوام است قطعا دوزخ جايگاه ومحلي بد براي اقامت است.

خاستگاری دارم که فرد بسیار مناسبی هستن اما مساله اینجاس که بنده علاقه ای به ایشون ندارم چه کنم

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
علاقه به يکباره درانسان بوجود نمي آيد بلکه با شناخت بهتر وبيشترازرفتار وافکار طرف مقابل وهمچنين با ارتباط مکرر ومداوم درشخص انس والفت بوجود مي آورد.
البته درجنس مخالف بارعايت موازين وحدود شرعي ونظارت بزرگترهالازم وضروري است.تا اين علاقه به سمت وسوي ناصحيح ونادرست کشيده نشود.
اگرطرف مقابل داراي ملاکها وصفات ارزنده اي همچون:1-ايمان واخلاق 2-ازلحاظ فکري وفرهنگ خانوادگي همسطح وهمطراز مي باشد،شايسته دوست داشتن ،احترام ومحبت است.

نظریه تکامل داروین از نظر اسلام

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
ابتدا نکته اي را ياد آور مي شويم از آنجا که مادي‌گراها خواسته‌اند از اين نظريه به نفع خود سوء‌ استفاده کنند و آنرا دليلي بر عدم نياز طبيعت به خدا قلمداد کنند، يادآور مي‌شويم: نه «تحول انواع» مخالفتي با اصول خداشناسي دارد ونه به «ثبات انواع» از دلايل خداشناسي است بلکه هر دو طرف نسبت به اثبات خدا يکسان است. زيرا آنچه اثبات خدا بر آن تکيه دارد برهان نظم است خواه اين نظم به صورت «ثبات انواع» باشد يا «تکامل انواع» و ادله ديگري که در مورد اثبات خدا وند متعال بحث مي شود.1
تعريف:

اگر دین برای تامین مصالح معنوی آمده است پس چرا درمورد امور مختلف، اظهار نطر کرده است؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
يکي از کارکردهاي دين ايجاد معنويت است نه اينکه تمام کارکرد دين در معنويت خلاصه شده باشد و همانطور که مي دانيد دين کارکرد اجتماعي بسياري دارد، ضمن اينکه معنوي و معنويت به هرآنچه که شامل يا مربوط به معني و روح باشد اتلاق مي‌شود و مقابل ظاهري و مادي است. هر آنچه مادي نباشد را معنوي گويند. لذا از دين به معنويت استعاره مي شود و سنتاً بسياري از اديان معنويت را يکي از ابعاد صحيح تجربه? ديني مي‌دانند نه تمام آن ، پس دين هر چند معنويت را به همراه دارد اما معادل تام معنويت نيست.

تاثیر مال شبهه ناک در عبادات

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
منظورازتفصيل در سايت اين است که ازطريق عضويت درسايت ونيزباجستجو درآرشيو سوالات سايت ياازطريق چت مي توانيدسوال خودرادر سايت مطرح کنيدتاجواب مفصل دريافت کنيد.
ايمان دونوع است:
1- ايمان زباني
2- ايمان قلبي
کفرنيزدونوع است:
1- کفراعتقادي:که فردتوحيديانبوت ياامامت يامعادراانکارمي کند.
2-کفرعملي:که دراين صورت مسلمان اعمال مناسب ايمان راانجام نمي دهد.مثل اينکه همه اصول بالاراقبول داردولي نمازنمي خواندروزه نمي گيرد وخمس وزکات نمي دهد.

ارسال سوال

2 + 9 =

پربازدیدترین ها