ایا تراشیدن ریش باماشین موزر اشکال دارد ؟

متن سوال: 
ايا تراشيدن ريش باماشين موزر اشکال دارد ؟ ايا گوش دادن به موسيقي ايراني در اوقات فراغت ايراد دارد؟ آيا فکر کردن به يک امر گناه اشکال دارد؟بدون اينکه هيچ گاه فکر عمل کردن به آن گناه به فکر ما بيفتد.

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
چون سوالها کدبندي مي شوددرهرموردفقط يک سوال مطرح فرماييد.
ج1-
در بين مراجع موجود کسي حکم به جواز نداده و نوعاً يا فتوا به حرمت داده‏اند يا بنابر احتياط واجب تراشيدن آن راجايز نمي‏دانند.
احکام ريش تراشي

پرسش 1. تراشيدن ريش تمام صورت با ماشين يا تيغ چه حکمي دارد؟

همه (به جز بهجت و صافي):تراشيدن ريش خواه با تيغ باشد يا ماشين بنابر احتياط واجب حرام است.(1)
صافي و بهجت:تراشيدن ريش حرام است.(2)

 

پرسش 2. آيا گذاشتن ريش پروفسوري کفايت مي‏کند؟

امام، خامنه اي، بهجت، صافي، نوري و سيستاني:خير، تراشيدن مقداري از ريش (دو طرف گونه‏ها) نيز حکم تراشيدن تمام آن را دارد.(3)
تبريزي، مکارم و فاضل:اگر چانه و اطراف آن (يک چهارم صورت) تراشيده نشود، به طوري که در وقت مواجهه صدق کند ريش دارد، کفايت مي‏کند.(4)

 

پرسش 3. منظور از صدق ريش چيست؟

همه:منظور آن است که در عرف مردم به آن ريش بگويند.(5)

 

پرسش 4. آيا منظور از تراشيدن ريش همان تيغ زدن است يا ماشين‏هاي نمره پايين را هم شامل مي‏شود؟

همه:هر وسيله‏اي که موهاي صورت را بتراشد به گونه‏اي که عرف مردم بگوييد ريش ندارد، خواه با تيغ باشد يا ماشين و يا هر ابزارديگري.(6)

 

پرسش 5. گذاشتن خط ريش چه حکمي دارد؟

همه:تراشيدن روي گونه‏ها (بصورت خط ريش) اشکال ندارد.(7)
مجوز ريش تراشي

 

پرسش 6. تراشيدن ريش با تيغ يا ماشين ريش‏تراشي براي هنرمندي که کارش آن را اقتضاء مي‏کند چه حکمي دارد؟

همه:با توجه به اينکه مي‏توان بوسيله گريم و مانند آن ريش صورت را به شکل تراشيده شده نمايان کرد، تراشيدن آن اشکال دارد.(8)

 

پرسش 7. افرادي که در اثر ريش گذاشتن احساس خارش مي‏کنند و يا اينکه در محيطي بسر مي‏برند که اگر آن را نتراشند گرد و غبار در لابلاي موي صورتش جمع مي‏شود وظيفه چيست؟

همه:مشکل ياد شده مجوز ريش تراشي نيست.(9)

 

پرسش 8. چنانچه گذاشتن ريش براي صورت ضرر داشته باشد تکليف چيست؟

همه:در فرض مذکور، تراشيدن ريش صورت اشکال ندارد.(10)

 

پرسش 9. اگر انسان براي اين که توهين مردم را نشنود، ريشش را بزند چه حکمي دارد؟

گذاشتن ريش براي مسلماني که به دينش اهميت مي‏دهد باعث خواري و سرشکستگي نيست و با مسخره کردن ديگران، احکام خداوند عوض نمي‏شود. مگر آنکه استهزاء و خواري به حدي برسد که تحمل آن نزد عقلاء امر غيرعادي و حرج محسوب شود در اين فرض مي‏تواند ريش خود را بزند.(11)

 

پرسش 10. آيا براي اين که انسان در بعضي محيطها انگشت نما نشود مي‏تواند صورت خود را با تيغ بتراشد؟

همه:خير.(12)

 

پرسش 11. آيا تراشيدن موهاي کم صورت به منظور رشد و پرشدن آن اشکال دارد.

همه:اگر موهاي صورت کم بوده به طوري که صدق ريش بر آن نکند، تراشيدن آن مانعي ندارد.(13)
تراشيدن سبيل

 

پرسش 12. حکم تراشيدن سبيل و بلند گذاشت آن چيست؟

تراشيدن آن اشکال ندارد ولي بلند نمودن آن به مقداري که هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد کند مکروه است.(14)
----------------------
پي نوشت ها:
1) امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 79؛ نوري، استفتاءات، ج 1، س 492 و 493؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 750 و 753؛ تبريزي، استفتاءات، س 1089 و 1096؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 957 و 955؛ سيستاني، سايت، ريش تراشي، س 1 و 3؛ خامنه‏اي، اجوبة، س 1421 و 1416؛ دفتر:وحيد.
2) صافي، جامع الاحکام، ج 2، س 1740 و 1742؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 4.
3) امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 84؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3،
م 43؛ خامنه‏اي، اجوبة، س 1413؛ سيستاني؛ سايت، ريش تراش، س 1 و 3؛ صافي، جامع الاحکام، ج 2، س 1743؛ بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقه، س 4؛ نوري، استفتاءات، ج 1، س 492 و 493.
4) مکارم، استفتاءات، ج 2، س 751؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 955 و ج 2، س 941؛ تبريزي، استفتاءات، س 1087.
5) تبريزي، استفتاءات، س 1091؛ دفتر:همه.
6) امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 79؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 4؛ نوري، استفتاءات، ج 1، س 494؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 751 و 753؛ تبريزي، استفتاءات، س 1091 و 1099؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 957؛ صافي، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1742؛ سيستاني، سايت، ريش تراش، س 10 و 6 و 15؛ دفتر:وحيد.
7) بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقه، م 4؛ سيستاني، سايت، ريش‏تراشي، س 11؛ صافي، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1743؛ خامنه‏اي، اجوبة، س 1424؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 955؛ تبريزي، استفتاءات، س 1096؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 751؛ نوري، استفتاءات ج 1، س 493؛ دفتر:وحيد، امام.
8) دفتر:همه.
9) امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 87؛ صافي، جامع الاحکام، ج 2، س 1746؛ دفتر:همه.
10) امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 88؛ سيستاني، منهاج الصاليحين، ج 2، م 46؛ تبريزي، صراط النجاة، ج 2، س 905؛ خامنه‏اي، اجوبة، س 1418؛ دفتر:وحيد، نوري، صافي، بهجت، فاضل و مکارم.
11) خامنه‏اي، اجوبة، س 1418؛ مکارم، استفتاءات، ج 2 س 753؛ تبريزي، صراط النجاة، ج 2، س 905 و التعليقه علي منهاج الصاحين، م 43؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 43؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج 2، م 46؛ دفتر:صافي، بهجت، وحيد، فاضل، امام.
12) دفتر:همه.
13) امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 80؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 753 و ج 1، س 570؛ تبريزي، استفتاءات، س 1096؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 956 و 960 و 958؛ سيستاني، سايت، ريش تراشي، س 14؛ دفتر:وحيد، بهجت، نوري و صافي.
14) امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 80 و 85؛ خامنه‏اي، اجوبة، س 1415؛ تبريزي، استفتاءات، س 1096؛ نوري، استفتاءات، ج 1، س 496؛ صافي، جامع الاحکام، ج 2، س 1744؛ دفتر:بهجت، مکارم، وحيد و فاضل و سيستاني.
مي توانيدبه کتاب زيبايي مردان نوشته خانم توکليان -مراجعه فرماييد.

انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

 

نوع سوال: 

ارسال سوال

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 4 =

پربازدیدترین ها