نبش قبر و جابجایی میت و ساخت گنبد و بارگاه

متن سوال: 
با سلام در شهر ماه واقفی وجود دارد که این بانو پس از فوتش در چند دهه قبل،در جوار بیمارستان موقوفه خود در آرامگاهی ساده در کنار همسرش به خاک سپرده شده است امروز عده ای درصدد ساخت آرامگاهی باشکوه برای آن مرحومه در مکان دیگری که فقط با نبش قبر میسر است بر آمده اند حال دو سوال مطرح است. 1-آیا جابجایی میت و نبش قبر جایز است؟ 2-آیا ساخت گنبد و بارگاه برای ایشان با توجه به وصیت نداشتن به این مطلب جایز است؟

.

سلام عليکم
نوشته ايد در اين فرض مي خواهند نبش قبر کنند و خود ميت را برداشته و جابجا کنند،‌ طبق اين سوال بايد گفت:
1-نبش قبر در فرض سوال جايز نيست. 1
2-از سوال اول واضح شد زيرا اگر قرار است در جاي جديد براي ايشان گنبد و بارگاهي ساخته شود وقتي موضوع نبش قبر و جابجايي منتفي شد ديگر جايي براي اين سوال هم باقي نمي ماند.
بله اگر در همان مکان فعلي بخواهند برايش گنبد و بارگاهي بسازند در صورتي که با گناهي مثل غصب زمين ها يا ...همراه نباشد في نفسه ايراد ندارد.

منبع
1. رساله جامع م 784 و منهاج ااصالحين ج1 م325

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها