حکم ارتباط با نامحرم

اگر دختر وپسري قصد داشته باشند با يكديگر ازدواج بكنند ولي هيچ گونه صيغه محرميتي بين آنان منعقد نشده باشد،دختر و پسر به يكديگر نامحرم هستند و هيچگونه فرقي با ديگر نامحرمها ندارند........

حکم استفاده از گیتار

اگر آهنگ و موسيقي که از نواختن گيتار به وجود مي آيد، آهنگي باشد که مخصوص مجالس لهو و لعب است(مجالسي که براي عياشي و گناه و هوسراني و بي بند باري تشکيل مي شود) استفاده از گيتار و همچنين گوش دادن به آن موسيقي اشکال دارد و حرام است....

بعد از سوره کافرون میتوان گفت (اعنی دینی الاسلام)؟

طبق تحقيقي که ما کرديم کسي بر اساس اين روايت فتوايي به استحباب ورود اين جمله در نماز نداده است لذا بيان اين جمله به قصد استحباب در نماز جايز نيست...

آيا استفاده از گردنبند؛ دستبند؛ انگشتر و... براي زن اشکال دارد؟

اين موارد وقتي زينت محسوب شود بايد از نامحرم پوشانده شود ، لذا زيور آلات حتي حلقه ي ازدواج در صورتی که زینت محسوب گردد،‌ بايد از نامحرمان پوشانده شود

ارسال سوال

3 + 0 =

پربازدیدترین ها