کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

اپیلاسیون بدن جایز است؟

اپيلاسيون با لحاظ دو شرط جايز است:
اول اينکه اين کار ضرري نداشته باشد. اگرچه اين برمي‌گردد به تشخيص خود مکلف يا متخصصان؛
دوم اينکه مستلزم کار حرامي نباشد؛ يعني نگاه يا لمس حرام در بين نباشد.
اما اگر ضرر داشته باشد يا مستلزم کار حرامي مثل لمس و نظر حرام باشد جايز نيست.
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33330#32

حکم، تتو کردن برای وضو و غسل و همچنین پوشاندن از نامحرم چیست؟

رهبري:
تتو کردن اگر براي بدن ضرر قابل توجهي داشته باشد يا تصاوير مستهجن يا مطالب باطلي را بر بدن تتو کنند جايز نيست؛ اما اگر براي بدن ضرري نداشته باشد و مطالبي که نوشته شده، مطالب يا نماهاي حرامي نباشد و مفسده¬‌ي ديگري بر اين کار مترتب نشود اصلش اشکالي ندارد؛ اگرچه مستحب و پسنديده هم نيست.
تتو کردن همچنين نسبت به وضو و غسل -آن چيزي که امروزه متداول است در تتو کردن که جوهر زير پوست مي‌رود- مانع نيست و وضو و غسل فرد اشکالي ندارد.
اما حکم تتو کردن از جهت ديگر اين است که اگر خانمي ابرو يا دستش را تتو کرده و آرايش محسوب شود ولو آرايش ثابت، بايد از نگاه نامحرم بپوشاند.

آیا در قرآن آمده که تراشیدن صورت با تیغ حرام است؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
لازم نيست همه چيزدرقرآن باشدمثل تعدادرکعات نمازهاکه درقرآن نيامده است.
منابع ديني ماغيرازقرآن روايات نيزهست .
مي توانيدبه کتاب زيبايي مردان نوشته خانم توکليان -مراجعه فرماييد.
خانم انسان حق نداردازهمسرخودکارخلاف شرع درخواست کندوبراي مردنيزدراين اموراطاعت ازکسي غيرازدستورات الاهي واجب نيست.
ماازدستورات اسلام فقط ازدواجش به دردمان مي خوردودربقيه آن نيازي به اسلام نداريم وهمه راخودمان مي فهميم؟!
همه دستورات اسلام راباهم قبول وعمل کنيم.

انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

تکرار نماز به خاطر اینکه حضور قلب نداشتیم

رهبري: شماره استفتاء: 0p2lGOnQXk
چون تکليف به نماز با همان نماز اولي ساقط شده، نمي توانيد مگر آنکه نماز را فرادا خوانده و بخواهيد به جماعت اعاده کنيد.
مکارم: کد رهگيري: 9508190064
تکرار نمازي که شرعا باطل نبوده، اگر به قصد ورود باشد حرام و اگر به قصد رجا باشد اثري ندارد.

جوش آمدن انگور و سرکه شدن آن قبل از اینکه دو سومش بخار شود

رهبري: شماره استفتاء: qGxtLwFv6h4:پاک و حلال است.
شبيري زنجاني: سوال شماره 35353: بله، سرکه مذکور پاک و حلال است.
سيستاني: کد استفتاء: 551989: بر فرض که چنين چيزى ممکن باشد حلال است.

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها