آيا خريد و فروش و معامله در روز عاشورا و تاسوعا حرام است؟

متن سوال: 
آيا خريد و فروش و معامله در روز عاشورا و تاسوعا حرام است؟

آيا خريد و فروش و معامله در روز عاشورا و تاسوعا حرام است؟
خرید و فروش و معامله در روزهای تاسوعا و عاشورا حرام نیست.
تفصیل جواب این است که در مورد روز تاسوعا حکم خاصی نداریم، ولی در مورد روز عاشورا شایسته است مومنین به عزاداری حضرت اباعبدالله ع مشغول باشند و از امور دنیوی دوری کنند. در روایتی نقل شده است که هرکه کوشیدن در حوائج خود را در روز عاشورا ترک کند و به دنبال کاری نرود، حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد و هر که روز عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه او باشد، حق تعالی روز قیامت را روز شادی و سرور و خوشحالی او گرداند و دیده‌اش در بهشت به ما روشن شود ...زاد المعاد - مفتاح الجنان، ص: 232

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها