احمد الحسن و فرقه یمانی را برایم توضیح دهید؟

متن سوال: 
خیلی خلاصه احمد الحسن و فرقه یمانی را برایم توضیح دهید؟ علت بطلان ادعایش را نمی خواهم فعلا میخواهم فقط بدانم این بنده خدا کیست؟ اهل کجاست؟ الان زنده است یا خیر؟

#شناخت_یمانی
#مهدویت

یکی از جریان های انحرافی مربوط به مهدویت که در سال های اخیر در عراق شکل گرفته و طرف‌داران محدودی نیز در ایران پیدا کرده، جریان #احمد_الحسن است.
مـؤسس‌ ایـن‌ جریان، شخصی به نام احمد بن اسماعیل از قبیلۀ «صیامر» عراق است. او سال 1973مـیلادی‌ در‌ اسـتان‌ بصره‌ متولد‌ شـد‌. در 1999 از دانشکده مهندسی نجف فـارغ التحصیل شـد و مدتی نیز در حوزۀ شهید سید محمد صدر دروس طلبگی خواند. وی مدعی است ابتدا در خواب و سپس در بـیداری‌ بـا امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ملاقات کرده و آن حضرت او را مـأمور بـه هدایت انـسان‌ها کـرده اسـت. وی ادعاهای خود را‌ از‌ حدود سال 1380هـ ش آغاز کرد. اما پس از انجام اقدامات نـظامی کـه طرفدارانش در عراق انجام دادند و اقدام پلیس‌ بغداد برای دستگیری اش از عراق گریخت و پس از آن تنها از طریق اینترنت با طرفدارانش در‌ ارتباط است. طرفدارانش معتقدند او هم اکنون غایب شده است.(1)
1.«نقد و بررسی آراء مدعیان مهدویت: با تکیه بر آراء احمد الحسن»، فصلنامه مشرق موعود، بهار 1392

پربازدیدترین ها