مدعیان دین در مقابل کرونا شکست خورده‌اند و راهی برای درمان آن ندارند؟

متن سوال: 
در این اتفاق بزرگ قرن (کرونا) متولیان و مدعیان دین، هیچ پاسخی و راهکاری برای نجات بشر از ویروس کرونا ندارند و خودشان هم در انتظار هستند تا علم پزشکی آنان را نجات دهد *.! اگر دعاست، اثرش کو؟! اگر توسل است، اثرش کو؟ اگر صدقه دادن است، اثرش کو؟ و اگرهای دیگری که سال‌هاست به عنوان دفع بلا به ما یاد داده‌اند...!

#عدم_تاثیر_دین_در_مشکلات
#علوم_تجربي

در این اتفاق بزرگ قرن (کرونا) متولیان و مدعیان دین، هیچ پاسخی و راهکاری برای نجات بشر از ویروس کرونا ندارند و خودشان هم در انتظار هستند تا علم پزشکی آنان را نجات دهد *.! اگر دعاست، اثرش کو؟! اگر توسل است، اثرش کو؟ اگر صدقه دادن است، اثرش کو؟ و اگرهای دیگری که سال‌هاست به عنوان دفع بلا به ما یاد داده‌اند...!
پاسخ به این شبهات و مثل آن این است که:
1-اسلام دینی است منطقی و نه گذشته و نه حال هیچگاه ادعا نکرده است که دعا به جای دارو می‌نشیند. امام صادق ع راهبر بزرگ تمدن علمی در عصر خود است و حتی بعضی از دانشمندان علوم تجربی از شاگردان ایشان هستند. چهار هزار شاگرد متخصص چون جابربن حیان، هشام بن حکم و محمد بن مسلم در رشته‌های گوناگون علوم...
2-از کجا می توان اثبات کرد که دعا و توسل اثری نداشته؟ ما در صورتی می‌توانیم بگوییم که این دعاها و توسل ها اثری نداشته اند، که نتیجه وضعیت کرونا را بدون آن دعاها و توسلات نیز در اختیار می‌داشتیم تا با هم مقایسه کنیم. وگرنه از کجا می‌دانیم اگر این دعاها و توسلات نبود وضع بشر به مراتب بدتر نمی بود؟
3-تجربه ثابت کرده است که کسانی که به صورت واقعی به دینی الاهی متدین هستند و آداب و اخلاق و دستورات دینی را به صورت واقعی رعایت می‌کنند، در مشکلات ثابت قدم تر و دارای آرامش بیشتری هستند و از اضطرابات دورتر
4-به صورت کلی با مسیری که غرب در بحث علوم پیموده است و علم را منحصر به علوم تجربی (science) می‌داند در مسائل ماورای تجربه نفیا و اثباتا حق اظهار نظر ندارد.

با جوانان صحبت کنیم.
این کانال را به والدین و جوانان معرفی کنید
https://eitaa.com/epors

پربازدیدترین ها