احمد الحسن و فرقه یمانی چه ادعاهایی دارند؟

متن سوال: 
احمد الحسن و فرقه یمانی چه ادعاهایی دارند؟

احمد الحسن و فرقه یمانی چه ادعاهایی دارند؟
او ادعاهای متعددی دارد از جمله اینکه:
1. خود را فرزند با واسطه امام مهدی‌(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می داند‌ و با این سلسله نسب خود را بـه آن حـضرت منتسب می‌کند: احمد بن اسماعیل بـن صـالح بـن حـسین بـن سلمان بن امـام مـهدی.

2. خود را امام سیزدهم معرفی می کند‌.

3. خود‌ را مهدی و قائم می داند بدین بیان که معتقد است پس از امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) دوازده مهدی که هـمگی قـائم نـیز هستند از فرزندان آن حضرت به‌ ترتیب‌ جانشین او خـواهند شـد و او‌ اول‌ المـهدیین اسـت.

4. خـود را وصـی و جانشین امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می داند که به زودی و پس از حیات آن حضرت جانشین ایشان خواهد شد.

5. خود را یمانی می داند.

6. خود را فرستاده امام‌ مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)‌ برای هدایت انسان ها می داند که همه باید بـه او ایمان آورند و با وجود او دیگر تقلید از مراجع جایز نیست و همه باید از او تقلید کنند.(2)

(1). مقاله «نقد و بررسی آراء مدعیان مهدویت: با تکیه بر آراء احمد الحسن»، آیتی، نصرت الله، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، بهار 1392هـ ش، شماره 25، ص 6 و 7.
(2). همان، ص 7 و 8.

پربازدیدترین ها