آیا حضور در اینستاگرام اشکالی دارد؟

متن سوال: 
آیا حضور در اینستاگرام اشکالی دارد؟

#نظام_ارزشی_اینستاگرام
#اینستاگرام
آیا حضور در اینستاگرام اشکالی دارد؟
فرهنگ استفاده از اینستاگرام چیست؟ چگونه در اینستاگرام باشیم که آسیب نبینیم؟ محدودیت‌هایی که باید حواسمان باشد و .... تا حالا با چنین عناوینی موضوعاتی مطالعه کرده‌اید؟ این نوع نگاه به اینستاگرام مَثَلَش مَثَل شخصی است که در حال خوردن هندوانه‌ی دزدی بود. دوستش به او گفت: این هندوانه که می‌خوری دزدی است. پاسخ داد: من برای دزدی بودنش نمی‌‎خورم. هوا گرم است و این هندوانه خنک و شیرین. من برای خنکی‌اش می‌خورم...
اینستاگرام فارغ از نوع فعالیت کاربرانش، خودش بر یک منطق غلط استوار است و برای خود، نظام ارزشی دارد. حضور در این فضا خواه ناخواه به معنای ترویج و انتشار این نظام ارزشی است.
منطق اینستاگرام بر «شهوت دیده شدن» استوار است. نظام ارزشی اینستاگرام بر «لایک» استوار است. مردم در این فضا هر کاری می‌کنند برای آنکه بیشتر دیده شوند و لایک بیشتری بگیرند. این مطلب از اینستاگرام جداشدنی نیست. اگر جدا شد دیگر اینستاگرام، اینستاگرام نیست. سخن از استثناءات نیست. ممکن است کسی در اینستاگرام بیاید و با این منطق وارد نشود. اما باید دقت کرد که حقیقت اینستاگرام با این استثنا عوض نمی‌شود!
حالا مگر این کار بد است؟
بله خیلی بد است. اگر ارزش، «دیده شدن به هر قیمیتی» شد، آن وقت زنان و مردان حاضرند در هر حالتی از خود عکس و فیلم به اشتراک بگذارند. و برای همین است که دیگر عکس سربرهنه گذاشتن عادی شده است. بلکه عکس‌های عاشقانه از افرادی که واقعا مسلمانند به وفور در این فضا دیده می‌شود. نظام ارزشی اینستاگرام بیشترین آسیب را به زن عفیف ایرانی می‌زند.
در این نظام ارزشی حتی عواطف مادرانه که شدیدترین عواطف است تحت الشعاع قرار می‌گیرد. مادر نوزادش را آزار می‌دهد. او را در لوکیشن‌هایی قرار می‌دهد تا بیشتر «دیده شود». هر چند بچه در آن وضعیت احساس ناراحتی دارد. و جالب آن است که این اتفاق هر روز تکرار می‌شود.
در این نظام ارزشی پدیده شوهران اینستاگرامی بروز می کند. مردانی به اجاره زنان در می‌آیند تا از تمام لحظات زندگی آنها عکس بگیرند و به اشتراک بگذارند تا این زنان بیتشر دیده شوند. این مردان می‌توانند شوهران این زنان باشند یا دوستانشان؛ مهم نیست، آنچه مهم است دیده شدن است.
هنداونه‌ی دزدی ممکن است شیرینی و خنکی داشته باشد ولی نمی‌شود از دزدی بودنش چشم پوشید. می شود گفت من کاری به دزدی بودنش ندارم ولی واقعیت عوض نمی‌شود. تو بخواهی یا نخواهی دزدی است. بخواهی یا نخواهی نظام ارزشی اینستاگرام مبتنی بر شهوت دیده شدن است. و هر چه به این نظام ارزشی بیشتر دامن زده شود در مقابل ارزش‌های دینی و انسانی از اصالت بیشتری برخوردار می‌شود. راه منطقی آن است که از خیر بازی کردن در این زمین بگذریم.

این کانال را به والدین و جوانان معرفی کنید
https://eitaa.com/eporsesh

پربازدیدترین ها