کشته شدن عمر در 9 ربیع واقعیت دارد؟

متن سوال: 
کشته شدن عمر در 9 ربیع واقعیت دارد؟

سلام علیکم
بین مردم به غلط مشهور گشته که سالروز قتل عمر نهم ربیع الاول است، نیز بدون مستند و دلیل معتبر است. زیرا طبق منابع تاریخی فریقین (شیعی و سنی) عمر بن خطاب در روز بیست و سوم ذی الحجه ترور شد. پس از سه روز درگذشت، بنابر این او در اواخر ذی الحجه درگذشته است. این که او در 9 ربیع الاول به قتل رسیده فاقد دلیل معتبر است.(1)
بسیاری از بزرگان شیعه براین اتفاق نظر دارند که تاریخ قتل خلیفه دوم 26 یا 29 ذی الحجة سال 23 هـ .ق است.
شیخ مفید در کتاب « مسار الشیعه » آورده است:
در روز بیست و ششم ذی الحجة سال 23 هجری عمر بن خطاب مجروح گردید و در بیست و نهم ماه درگذشت.(2)
هم چنین شیخ ابراهیم بن علی کفعمی در کتابی معروف به مصباح آورده است:
باید دانست که قتل خلیفه دوم در 26 ذی الحجة سال 23 هـ .ق واقع شده است . این مطلبی است که صاحبان کتاب های »، « « طبقات »، « مسار الشیعه »، و ....بر آن تصریح نموده اند، بلکه اجماع شیعه و اهل تسنن نیز بر این است.(3)

پی‌نوشت ها‌:
1. مروج الذهب و معادن الجوهر،على بن حسين مسعودى‏، ج 2، ص 321،ناشر: دار الهجرة، مكان نشر: قم‏، سال چاپ: 1409، نوبت چاپ: دوم‏؛ الطبقات الكبرى‏، ابن سعد كاتب واقدى‏، ج 3، ص 258، ناشر: دار الكتب العلمية، مكان نشر: بيروت‏، سال چاپ: 1418، نوبت چاپ: دوم‏.
2. مسار الشيعة (المجموعة)،الشيخ المفيد، ص 23، سال چاپ: 1406، ناشر: مكتب آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم.
3. المصباح، كفعمي، ص511، چاپ: دوم، سال چاپ : 1403 - 1983 م،ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.
4. نهج البلاغه خطبه 192.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها