تفاوت سنی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر بوده است؟

متن سوال: 
تفاوت سنی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر بوده است؟

تفاوت سنی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر بوده است؟
درمنابع سن حضرت علی علیه السلام را در هنگام ازدواج 21 سال و پنج ماه ذکر کرده اند و سن حضرت زهرا علیها السلام مختلف نقل شده است از 9 سا ل گفته اند تا 11 سا ل در نتیجه اگر حضرت زهرا علیهاالسلام هنگام ازدواج نه ساله باشند اختلاف سنی حدود 12 سال می شوداگر ده ساله بوده باشنداختلاف سنی یازده سال می شود واگر یازده ساله بوده اند اختلاف سنی ده سال می شود.بخاطر نقل های متفاوت نمی توان دقیقا مشخص کرد اما حدود اختلاف سنی بین ده تا دوازده سال می باشد.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها