آیا ازدواج با سید لازم و ضروری است تاچه مقدارخوب است؟

متن سوال: 
آیا ازدواج با سید لازم و ضروری است تاچه مقدارخوب است؟

آیا ازدواج با سید لازم و ضروری است تاچه مقدارخوب است؟
سلام خدمت شما پرسشگر محترم
ملاک اصلی در ازدواج، فهمیدگی، دین داری،اخلاق نیکو،خوش زبانی، بزرگواری و حق پذیری، شرافت و اصالت خانوادگی نجابت و پاکی فردی،عقل و دانایی،تناسب سنی،همتایی وکفویت دربعد اقتصاد، فرهنگ وفکراست.سید بودن معیار و ملاک اصلی و مهم برای موفقیت در ازدواج محسوب نمی شود.سیادت یک فضیلت است نه یک معیار اصلی.توجه به سید بودن تاحدی که مانع ازدواج با موارد خوب و مناسب نشود اشکالی ندارد

پربازدیدترین ها