آیا بچه که اطلاعات لازم ندارد حق انتخاب دارد؟

متن سوال: 
آیا بچه که اطلاعات لازم ندارد حق انتخاب دارد؟

آیا بچه که اطلاعات لازم ندارد حق انتخاب دارد؟
هر انسانی در هر سنی مقداری آگاهی دارد می دانیم کودک زیاد شناخت عمیق ازمسائل پیرامونی خود ندارد ولی باید فرزند انتخاب کردن را یاد بگیرد قرار نیست همیشه والدین بجای کودک انتخاب کنند در برخی مسائل می شود او را راحت گذاشت و کمی کمک کرد تا انتخاب کند فرصت انتخاب و توان انتخاب گری یک اصل تربیتی است بچه باید بتواند انتخاب کند و انتخاب گری و تصمیم گرفتن را تمرین نماید وقتی در کودکی همه چیز را بر او تحمیل می کنیم نوع اسباب بازی وحتی رنگ اسباب بازی ودر نوجوانی و جوانی حق انتخاب نمی دهیم و او را محدود می کنیم به یکباره در زمان ازدواج، والدین، روشنفکر می شوند و می گویند خودت می دانی خودت انتخاب کن. پسر و دختر در بزرگترین انتخاب بدون تمرین انتخاب گری در طول زندگی، متحیر می مانند که چه باید بکنند.پس از کودکی فرصت انتخاب و تصمیم گیری را به بچه ها بدهیم.

پربازدیدترین ها