آیا تعزیه و شبیه خوانى در مراسم عزادارى جایز است؟

متن سوال: 
آیا تعزیه و شبیه خوانى در مراسم عزادارى جایز است؟

آیا تعزیه و شبیه خوانى در مراسم عزادارى جایز است؟
امام خمینى رحمة الله علیه: تعزیه و شبیه خوانى اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود، اشكال ندارد ولى بهتر است‏ به جاى آن، مجالس روضه خوانى برپا كنند . (1)
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعى ندارد . (2)
آیت الله گلپایگانى رحمة الله علیه: اگر تعزیه خوانى مشتمل بر استعمال آلات موسیقى نباشد و غنا و دروغ نخوانند و مرد لباس مختص به زن نپوشد، اشكال ندارد . (3)
-----------------------
1) استفتائات امام خمینى رحمه الله، ج‏2، ص 28، س 71 و ج‏3، س‏44 و 40 و 47 و 33 .
2) جامع المسائل، ج‏1، س 2165 .
3) مجمع المسائل، ج‏1، ص 559، س 77 .

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها