آیا میتواند هدیه را هدیه دنده پس بگیرد

متن سوال: 
سلام علیکم طلا و هدایایی که در دوران ازدواج، مرد به همسرش هدیه می دهد، آیا پس از طلاق و در صورت مطالبۀ زوج، زوجه باید برگرداند؟

.

علیکم السلام با یک سری شرایط میتواند هدیه دهنده هدیه را پس بگیرد مثلا اگر بین زن و شوهر خویشاوندی نسبی وجود نداشته باشد، و برای رضای خداوند این کار را انجام نداده است در صورتی که هدایا موجود باشد و تغییری در آن ایجاد نکرده است مرد می تواند پس بگیرد، هر چند احتیاط مستحب آن است که پس نگیرد.سایت leader.ir

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها