اگر دوست من مذهبی نباشد باید دوستی را قطع کنم ورابطه دوستی تمام شود؟

متن سوال: 
اگر دوست من مذهبی نباشد باید دوستی را قطع کنم ورابطه دوستی تمام شود؟

اگر دوست من مذهبی نباشد باید دوستی را قطع کنم ورابطه دوستی تمام شود؟
پرسشگر محترم.مذهبی نبودن شکل های مختلفی دارد گاهی فقط نمازنمی خواند گاهی اهل گناه و فسق و فجور است.بین موارد فرق بگذارید اگر با شخص غیر مذهبی رابطه دوستی خوبی دارید واز مذهبی نبودن او تاثیر منفی نمی گیرید و در گناهان او شریک و همراه نباشید می توانید دوستی را ادامه دهید وازرابطه دوستی استفاده کنید و او را ارشاد نمایید. رفتارشما اگرمطلوب باشد انشاالله عملا تاثیرگذارخواهید بود.گاهی کمرنگ کردن معاشرت و کم کردن توجه خودش تاثیر گذار است.لذا اگر معاشرت با آنها برای شما ضرر ندارد و تاثیر بدی نمی گیرید می توانید دوستی را ادامه دهید و به مرور تاثیر مثبت عملی بگذارید و در مواردی که شرائط مقتضی هست ارشاد نمایید.اما اگر با دوستی با چنین افرادی تاثیر بدی می گیرید و آنها آلودگي اخلاقي دارند، مثلا اهل فسق و فجورند، فحش و ناسزا مي گويند يا به واجبات و محرمات اهميتي نمي دهند، در اين صورت، صلاحيت لازم براي دوستي ندارند. ودلیلی ندارد که دوستی را ادامه دهید.خصوصا وقتی ارشاد کردن تاثیری ندارد.از نظر اسلام انسان نبايد با افراد فاسق و لا ابالي دوست باشد،چون ناخود آگاه از عمل آن ها متأثر مي شود و زيان مي بيند.از طرفي آن دوستان قابل اعتماد نيستند.اما اگر به اين حد نمي باشند، بلكه خطاهاي جزئي دارند(كه مقتضاي انسان بودن جائز الخطا بودن است)و تذكر همراه ادب را می پذیرند ادامه دوستی اشکالی ندارد تشخیص با خود شماست.

پربازدیدترین ها