بازنی که بد دهنی می کند چه رفتاری باید داشته باشیم؟

متن سوال: 
بازنی که بد دهنی می کند چه رفتاری باید داشته باشیم؟

بازنی که بد دهنی می کند چه رفتاری باید داشته باشیم؟
سلام.پرسشگر محترم
بدون مقدمه عرض می شود مسلما خشونت و درگیری و دعوا و زد و خورد ممنوع است. باید علت و زمینه های بددهنی همسر را بررسی کنید تا مشخص شود چرا چنین رفتاری دارد.زندگی صبوری عاقلانه لازم دارد،خوبی های همسر را ببینید وبی جهت با او درگیر نشوید،با محبت و نرمی و منطق اما با جدیت در این زمینه با همسر صحبت کنید اگر بد دهنی به سمت شماست این حرمت شکنی است و کوتاه آمدن در حریم شکنی غلط است.وقتی صلابت لازم را داشته باشید (نه خشونت) نه تنها همسر بلکه هیچ کسی به خود اجازه توهین نمی دهد،احترام هر شخصی در دست خود اوست در ضرب المثل ها داریم که حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد.
شوهری که مورد بی مهری و بد دهنی زنش قرار می گیرد سکوت بدترین کار شوهر خواهد بود سکوت نکردن بمعنا مقابله بمثل نیست بلکه بمعنای پیگیری و درمان همسر است. زیرا اگر شوهر در موارد بد دهنی زن مقصر نیست سکوت او بیشتر زن را براین کارغلط تشویق می کند باید به فکر درمان و راه حل باشد. و اگر شوهر مقصر در این رفتار باشد بازهم نباید سکوت کند بلکه باید خود را درمان نماید.شاید شوهرصلابت لازم را ندارد وباید این صلابت را کسب کند و یا همسر به عللی از زندگی راضی نیست.که باید موارد رضایت نداشتن بررسی شود.
اگر گاهی گریه و گاهی التماس و گاهی جدیت داشته اید و اثر نداشته است این رفتارهای متفاوت خود آسیب زاست؛
یک مرد نباید زاری و التماس کند شاید روش برخورد شما غلط بوده است.بطور کلی باید منشاء بد دهنی و مقدار و تعداد آن مشخص شود حتما مشاوره حضوری بروید.ما بر این باوریم که اگر تغییر کنید مطمئنا همسر شما نیز تغییر می کند.کمی صلابت خود را افزایش دهید.اهل نظر و تصمیم باشید زیاد نخندید نظم در کار داشته باشید بیش از حرف زدن عمل کنید تا صلابت بر گردد.
موفق باشید

پربازدیدترین ها