با کسانی که بی ادبی می کنند چگونه رفتار کنیم؟

متن سوال: 
با کسانی که بی ادبی می کنند چگونه رفتار کنیم؟

با کسانی که بی ادبی می کنند چگونه رفتار کنیم؟
سلام.پرسشگر محترم
وقتی کسی از روی نادانی حریم و حرمت ها را نگه نمی دارد و بی ادبی می کند و این کار در او یک صفت شده است و تکرار می شود سکوت و عفو و گذشت غلط است زیرا زمینه را فراهم می کند که ایشان این کار اشتباه را با دیگران نیز انجام دهد.در این مواقع باید ناراحتی را در چهره و سخن نشان داد و در یک موقعیت مناسب با رعایت ادب و احترام توضیح لازم را به او داد و خود شخصی که به او توهین می شده است نیز تا مدتی سنگین و متین و با وقار رفتار کند زیاد صمیمی نشود تا او بیاموزد که حریم و حدود احترام دیگران را رعایت کند.درصورت لزوم مشاوره حضوری بروید. مهارت زیستن با دیگران زمانی بیشتر ضرورت پیدا می کند که چاره ای ازهمزیستی با شخص بی ادب نداریم مثلا او پدر ماست.باید طوری زندگی کرد که در بدی دیگران هضم نشویم و تنها راه مقابله را ترک رابطه ندانست زیرا یا دیگران قابل اصلاح هستند که به تدریج و با نرمی و محبت و منطق می توان کم کم بر آنها اثر گذاشت، و یا تغییر پذیر نیستن که در اینصورت وقتی شما وظیفه اسلامی خود را در جهت ارشاد کاملا انجام داده باشید دیگر جای نگرانی نیست و می توانید به اندازه معمول و متعارف معاشرت داشته باشید.برای خود ارزش قائل باشید حرمت و احترام دیگران را نگه دارید لازم نیست همگان را هدایت کنید.حسن خلق و نیز منطق و نرمی و محبت و رعایت آداب معمول و مرسوم در جمع اقوام و دوستان خود سازننده است.سعی کنید بیشتر با رفتار به خوبی ها دعوت کنید تا با گفتار،اندازه افراد اطراف خود را بدانید تا در همان سطح، توقع داشته باشید و بیشتر توقع نداشته باشید در نتیجه در جمع آنها بودن، قابل تحمل تر می شودو لذت بخش می شود. موفق باشید

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها