تغییر دادن مهریه در سند ازدواج

متن سوال: 
سلام اگر در هنگام اجرای عقد دائم توافق طرفین با آنچه در سند ازدواج ثبت میشود فرق کند مثلا برای آبرو بین مردم 500 سکه بیان شود ولی توافق طرفین 20 سکه باشد : لطفا با توجه به مورد ذکر شده به سؤالات زیر پاسخ بدهید : الف : آیا چنین کاری توسط عاقد صحیح است؟ ب : معیار کدام یک از موارد مهریه می باشد و مرد باید پرداخت نماید؟ ج : آیا قصد جدی مربوط به عاقد است یا طرفین؟

.

سلام دروغ جایز نیست، مگر اینکه ضرورت مهمی وجود داشته باشد. ب : معیار آن است که در صیغه عقد به نیت جدی خوانده می شود و اگر نسبت به آنچه در هنگام عقد می خوانند جدی نباشند تبدیل به مهر المثل خواهد شد و اگر قبل از عقد مهریه تعیین شده، همان ملاک می باشد هر چند قانون چیز دیگری مطالبه نماید. ج : معیار قصد طرفین است. (سایت آیت الله مکارم)

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها