حکم خوردن شیر زن برای همسر و دیگران در صورتی که با غذا مخلوط شود، چیست؟

متن سوال: 
1. حکم خوردن شير همسر چيست؟ 2. در صورت مخلوط شدن شير زن با غذا (که به طور ناگهاني اتفاق افتاده است) آيا خوردن اين غذا توسط فردي غير از همسر (در صورتي که آن فرد بداند اين غذا با شير اين خانم مخلوط شده است) حرام است؟ اگر خود همسر آن غذا را بخورد چطور؟

سلام وقت شما بخير دفتر حضرت آيت الله العظمي سيستاني (مد ظله العالي): 1- بلعيدن شير همسر بنابر احتياط واجب جايز نيست. 2- اگر خيلي کم باشد که در غذا مستهلک شود اشکال ندارد. دفتر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني (مد ظله العالي): مانعي ندارد. حضرت آيت الله هادوي تهراني (دامت برکاته): خوردن شير زن براي همسر و ديگران جايز است.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها