حکم هجنس بازی چیست؟

متن سوال: 
حکم همجنس بازي چيست؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
حرام وگناه کبيره است.وازاعمال قوم لوط است.
حکم‌ شرعي‌ همجنس‌ بازي‌ چيست‌؟
هم‌ جنس‌ بازي‌ (لواط‌) از گناهان‌ کبيره‌ است‌ و عمل‌ بسيار زشتي‌ است‌. امام‌ صادق‌(ع‌) فرمود: خداوند کسي‌ را به‌ خاطر زنا هلاک‌ نفرمود، ولي‌ قومي‌ را براي‌ عمل‌ لواط‌ هلاک‌ فرمود (قوم‌ لوط‌) .[5] حد لواط‌ براي‌ فاعل‌ و مفعول‌ اعدام‌ است‌.[6]
[5]شهيد دستغيب‌، گناهان‌ کبيره‌، ج‌ 1، ص‌ 204.
[6]امام‌ خميني‌، تحرير الوسيله‌، ج‌ 2، ص‌ 469، مسئله‌ 4.
حرمت همجنس بازي در اسلام
پرسش:نظر اسلام پيرامون همجنس بازي چيست؟و احکام مربوط به آن کدام است؟
پاسخ:همجنس گرائي از نظر اسلام جزو گناهان کبيره و از نظر فقهي حرام محسوب مي گردد و مجازات هاي سنگيني بر آن قرار داده شده است.

البته بايد توجه داشت که:

1. صدق عنوان لواط در صورتي است که به‎‎اندازه حشفه دخول انجام شود، ‏در غير اين‎‎صورت اصلا لواطي انجام نگرفته است هر چند گناه کبيره ي ديگري غير لواط صورت گرفته است که به آن تفخيذ مي گويند که در ‏صورت ثابت شدن براي آن نيز صد تازيانه تعزيري از طرف حاکم شرع قرار داده شده است.[i] اما در باره ي آثار فقهي لواط (مانند حرمت ابدي خواهر و مادر ‏مفعول و...) امام(ره)، حتي دخول کمتر از حشفه را موجب حرمت ابدي ازدواج با خواهر و مادر و دختر مفعول مي داند.[ii] پس آثار ديگر لواط اين است که مادر و ‏خواهر مفعول بر فاعل تا ابد، حرام شده و او نمي تواند با آنها ازدواج کند و لو اين که فاعل در حال لواط بالغ نبوده باشد.

2. اگر عمل شنيع لواط به طريق شرعي[iii] اثبات شود و فاعل و مفعول با رضايت تن به اين عمل ضد انساني و ضد اخلاقي داده باشند حکم آنان قتل است که يا ديوار بر آنان خراب مي شود يا از بلندي پرتاب مي شوند يا با شمشير کشته و يا در آتش سوزانده مي شوند (البته سوزاندن در آتش تنها منحصر به جرم لواط است و به خاطر جرائم ديگر کسي سوزانده نمي شود)[iv].
البته چنان چه کسي العياذ بالله مرتکب اين گناه شد و عمل شنيع او مخفي ماند لازم نيست که خود را به محاکم شرعي معرفي کند و تنها توبه بين او و خدايش کافي است.

[i]تحرير الوسيلة: ج 2 ص 446 مسأله 6.

[ii]تحرير الوسيله:ج 2 (کتاب النکاح المصاهره و مايلحق بها) ص 268 مسأله 24.

[iii]- يعني يا هر ‏يک از طرفين به اين عمل چهار مرتبه اقرار نمايند و يا اين که چهار شاهد بر اين فعل شهادت دهند. شرايط قبول اين شهادت در منابع فقهي آمده است (تحرير الوسيله، امام خميني(ره)، ج2 ص422-423).

[iv]- تحرير الوسيله، امام خميني(ره)، ج2 ص423

منبع: پايگاه حوزه6917-36917-3
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها