خودپسندی و عجب چگونه درمان می شود؟

متن سوال: 
خودپسندی و عجب چگونه درمان می شود؟

خودپسندی و عجب چگونه درمان می شود؟
باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
راههاي درمان عجب و خودپسندي
مبارزه با اين افكار دو راهكار اصلي دارد.
راهكار اول توحيداست, يعني شما توجه كنيد توفيق كار خوب و قدرت كار خوب و ابزار كار خوب و تمام وجود خودتان از خدا است و اين خدا است كه فاعل حقيقي و موثر واقعي خير است و ما تنها ابزاري هستيم در دست او و حتي قدرت انتخاب و اختيار را او به ما داده است, پس از خود چيزي نداريم و چيزي نيستيم كه بخواهيم بدان بباليم و دچار خودپسندي شويم.
راهكار دوم توجه به گناهان است. اگر انسان در حين عمل خير و هنگامي كه اين افكار به او هجوم مي آورد, ياد گناهان و خطاهاي خود بيافتد, به خود اجازه نمي دهد كه ببالد و خود را برتر از ديگران بداند.
البته ناگفته نماند, گاهي اين حالت واقعا در اثر احساس عجب است, ولي در مورد شما ممكن است در اثر وسواس باشد, يعني در حقيقت شيطان است كه اين افكار را در شما بزرگ مي كند, بايد سعي كنيد به وسوسه ها توجه نكنيد.
در هر صورت درمان عجب بيشتر جنبه شناختي دارد. كسي كه به توحيد و خداي يگانه معتقد است و همه عالم را مظهر خدا مي داند, جايي براي
اينكه براي خودش به صورت مستقل جايگاهي قايل شود و بگويد من, وجود ندارد.انسان هر چه دارد از خدا است و هر چه هم در آينده خواهد داشت از خدا است -انا لله و انا اليه الراجعون- و حتي خودش هم مخلوق خدا است و عبادت اش هم به حول و قوه و به توفيق او است, قدرت و نيرويش هم از او است- لا حول ولا قوه الا بالله- پس جايي براي خود باقي نمي ماند كه بخواهد به آن ببالد و خود را برتر از ديگران بداند, ديگراني كه آنها هم بنده و مظهر خدا هستند و از خداوند به اندازه خود بهره دارند و پيش خداوند به اندازه شايستگي هايشان منزلت دارند. هيچ كسي نمي تواند خود را برتر از ديگران بداند, زيرا حقيقت و شايستگي انسان ها را تنها خدا مي داند و چه بسا كسي كه ما خيال مي كنيم از ما پايين تر است, نزد خداوند به خاطر اخلاص و بندگي نهاني و يا داشتن صفات نيكو برتر باشد.
راهکار سوم-با کسانی که توفیق عبادت و خدمت زیادی دارند معاشرت کنید.مثلا می بینید اهل خیرات و وقف و کمک به مردم هستند ولی ادعائی ندارند.کم کم این حالت خودخواهی و خود بزرگ بینی در شما درمان می شود.
راهکار چهارم-وقتی احساس می کنید خیلی مهم شده اید زمانی به عیادت بیماران در بیمارستان بروید.و گاهی به زیارت اهل قبور و قبرستان بروید.بهتر خواهید شد.
موفق باشید.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها