سن تمییز در بحث حجاب

متن سوال: 
سلام منظور از سن تمییز که در بحث تکلیف پسران مطرح می‌باشد، چیست؟ آیا داشتن شهوت یا برانگیخته شدن شهوت در پسران مطرح می‌باشد؟

.

سلام مقصود از تمییز، درک خوبی و بدی است و در صورتی که نوجوان به مرحله‌ای برسد که نگاه او به نامحرم موجب تحریک شهوت شود ،مقابل او حفظ حجاب لازم است.غالبا از نوع نگاه میشود این مطللب را فهمید.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها