فرق مذی و وذی و منی چیست؟

متن سوال: 
سلام من از زمان بلوغ تا چند ماه قبل از ازدواج هر چند به صورت نا مرتب وگاهگاه استمناکردم به همين علت فکر مي کردم سيستم جنب شدن من مختل شده وبا مختصري تحريک حتي با صحبت يا مشاهده صحنه هاي محرک آبي از من بيرون مي آمد که من فکر مي کردم مني هست وغسل مي کردم اما حالا که 6 سالي هست ازدواج کرده ام وصاحب بچه هم شده ام در کتابي مطالعه کردم که تنها آبي که بعد از تحريک شديد آنهم با فشار بيرون بپاشد مني است وغسل دارد واگر غير از اين باشد مذي يا وذي است وپاک مي باشد واين در حالي است که من اين چند سال بعد از تماس بدن همسرم فکر مي کردم جنب شده ام وغسل مي کردم حال مي خواهم بپر سم آيا منظور از جستن همان پاشيدن به بيرون است يا اينکه در داخل آلت با جستن بيرون بيايد هر چند آرام از آلت خارج شود وبه بيرون نپاشد چون ملاک براي من در اين چند سال با شهوت بودن و با جستن { دقت شود جستن داخل آلت ونه پاشيده شدن به بيرون } از داخل آلت به بيرون آمدن را ملاک مني بودن وجنب شدن مي دانسته ام حال آيا اين چند سال من اشتباه مي کرده ام وتکليف نمازهايي که با غسل جنابت خوانده ام چيست؟

سلام وقت شما بخير 1- «مذي»: عبارت است از آبي که معمولا هنگام بازى کردن با همسر و يا ديدن صحنه هاي تحريک کنند و يا تخيل صحنه هاي شهوت انگيز بدون جهش و بدون پرش بيرون مي آيد. مقدارش خيلي کمتر از مني است «مذي» پاک است و غسل ندارد و وضو را هم باطل نمي کند. «وذي» يعني آبي که گاهي بعد از خارج شدن مني از انسان خارج مي شود و وذي نيز اگر با مني يا ادرار آلوده نشده باشد پاک است. اما «مني» عبارت از مايعي است که درهنگام تحريک شديد جنسي خارج مي شود و نشانه هاي دارد: نشانه هاي خروج مني در مرداني که مريض نيستند، دو تا است: 1- باجستن و پرش خارج مي شود. 2- همراه با لذت و شهوت (يعنى لذّت و خوش آمدن) خارج مي شود. معناي جستن آن است که مني از داخل مجري با پرش خارج مي شودو به بيرون از مجري مي پرد و خارج شدن مني از مجري همراه با پرش و همراه با احساس لذت جنسي مي باشد. اگر رطوبتي از انسان خارج شود و شک کند که مني است يانه و هيچ يک از اين دو نشانه يا بعضى از اين دو نشانه را نداشته باشد، حکم منى را ندارد، غسل هم ندارد و لباس و بدن را هم نجس نمي کند و وضو را هم باطل نمي کند. 2- اگر يقين داريد که در گذشته جنب نبوده ايد و با خارج شدن مذي غسل جنابت مي کرديد و با آن غسل بدون وضو نماز مي خوانديد، نمازهايي که خوانده ايد باطل است و به مقداري که يقين داريد با اين نوع غسل بدون وضو نماز خوانده ايد همان مقدار نماز را قضا کنيد. ولي اگر يقين نداريد که بدون جنابت، غسل کرده ايد نماز هايي که خوانده ايد صحيح است. انسان با دو چيز جنب مي شود و اگر جنب شود بايد غسل جنابت کند : اوّل جماع (آميزش جنسى) دوم بيرون آمدن منى، چه در خواب باشد يا بيدارى، کم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بى‌شهوت. اگر انسان جماع کند و به انداز? ختنه‌گاه يا بيشتر داخل شود، مرد و زن هر دو جُنُب مى‌شوند، خواه بالغ باشند يا نابالغ، منى بيرون آيد يا نه. اين در صورتى است که جماع در قُبُل (جلوي )باشد و اگر در دُبُر(عقب) باشد بنابر احتياط واجب بايد جمع کند بين غسل و وضو.(1) پي نوشت: 1. آيت الله مکارم، توضيح المسائل، مسأله 79 و 361و

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها