مبنای وجوب شرکت در انتخابات

متن سوال: 
باسلام مبنای فقهی حضرتعالی در فتوا به وجوب شرکت مکلّفین در انتخابات چه می باشد؟

.

سلام در جواب باید گفت آیا حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است؟ این از مسلمات است و باید اینها را حفظ کنیم و مقدمه واجب نیز واجب است. (آیت الله مکارم)

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها