هوش هیجانی چیست؟

متن سوال: 
هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی چیست؟
هوش چیست؟ هوش توانایی دریافت و به کار بردن اطلاعات است در مفهوم هوش مهم این است که چقدر توان یادگیری داریم و این یادگیری ها را چطور می توانیم به دیگران انتقال بدهیم.
هیجان چیست؟ هیجان تمامی احساسات ما است اعم از شادی وغم و خشم وغیره.رفتارهایی که به محض ایجادمیل در انسان به عمل منجر می شود و روی آن فکری صورت نمی گیرد، رفتار تکانشی وهیجانی است و بخش زیادی ازمشکلات جامعه و خانواده ها ناشی از رفتارهای تکانشی وهیجانی است.
ما دو نوع هیجان داریم: هیجان اصلی و هیجان فرعی.هیجان اصلی به تنهایی قابل ظهور است مثل شادی و غم، تعجب و تنفر، خشم و ترس و هیجان فرعی از ترکیب هیجانات اصلی درست می شود مانند کینه که از خشم و نفرت تشکیل می شود.
هوش هیجانی چیست؟ توانایی درک و مدیریت هیجان در خود و دیگران است یعنی توانایی درک و مدیریت خود و دیگران.
هیجان، عامل اصلی رفتارهای تکانشی است و مهم ترین مؤلفه قضاوت در موردخوشبختی و بدبختی هیجان می باشد.بخش مهمی از مشکلات جامعه از رفتارهای تکانشی ناشی می شود و این مشکل در دعواهای خانوادگی هم نمود بالایی دارد.
می توان گفت شناخت و اطلاعات پایه زندگی و هیجانات رنگ زندگی است. انسان ها به وسیله هیجانات خود راخوشبخت یا بدبخت می نامند. رفتار، شناخت، هیجان و جسم چهار عنصرمرتبط به هم هستند.مشکل در هر کدام از این چهاربخش می تواند سایر بخش ها را تحت الشعاع قرار بدهد. طرز تفکرما حتی بدن ما را نیز مدیریت می کند.

پربازدیدترین ها