والدین برای تربیت فرزند چگونه باید رفتار کنند؟

متن سوال: 
والدین برای تربیت فرزند چگونه باید رفتار کنند؟

والدین برای تربیت فرزند چگونه باید رفتار کنند؟
در یک کلام باید درست رفتار کنند و صحیح رفتار کردن در گرو شناخت است موفقیت در تربیت فرزند به آسانی و بدون زحمت به دست نمی آید والدین موفق معمولا چند صفت خوب را دارا هستند و بر اساس آن رفتار می کنند پرحوصله و صبور- گوش شنوا برای شنیدن حرفهای فرزند- اظهار محبت در کلام و رفتار- پرهیز از توهین و تحقیر- فرصت ووقت گذاشتن برای فرزندان.

پربازدیدترین ها