چه ازدواجی غلط و اشتباه است؟

متن سوال: 
چه ازدواجی غلط و اشتباه است؟

چه ازدواجی غلط و اشتباه است؟
پرسشگرمحترم بطور کلی هر مدل ازدواجی که در آن تناسب و معیار صحیح وجود نداشته باشد و از مسیر صحیح پیش نرود غلط است.چند مورد ازازدواج های غلط تقدیم می شود:
1.ازدواج اجباری
2.ازدواج عاشقانه غیرعاقلانه
3.ازدواج عاقلانه بدون علاقه
4.ازدواج زودهنگام
5.ازدواج دیرهنگام
6.ازدواج ترحمی از سردلسوزی
7.ازدواج فقط بخاطر ثروت وپول
8.ازدواج فقط بخاطر ظاهر و زیبائی
9.ازدواج بدون تناسب باتفاوت فاحش
10.ازدواج وقتی به دیگری هنوزعلاقه‌مند است.

پربازدیدترین ها