چگونه صفات بد را از خودم دور کنم؟

متن سوال: 
چگونه صفات بد را از خودم دور کنم؟

چگونه صفات بد را از خودم دور کنم؟
سلام.پرسشگرمحترم
اخلاقی زیستن و مراقب اخلاق بودن و صفات بد را از خود دور کردن پسندیده است ولی گرفتار وسواس شدن ناپسند است.
برای ترک صفات بد معمولا از دو روش کلی استفاده می شود
روش اول¬_ تک تک صفات بد اخلاقی را شخص دروجود خود شناسائی می کند و یکی یکی درمان می کند.این راه کمی زمان براست و گاهی شخص اذیت می شود.
روش دوم_ شخص علم و معرفت خود را افزایش می دهد توحید ورضایت خداوند را در وجود خود پررنگ می کند بقیه صفات بد ریزش می کند. وقتی شخصی محور وجودش،کار برای رضا خداوند باشد بسیاری ازرذائل اخلاقی از بین می رود و در وجود شخص باقی نمی ماند.دراین روش فقط علم خود را افزایش دهید و از نشانه ها اطلاع و آگاهی داشته باشید مثلا در روایات و کتابهای اخلاقی صفات شخص منافق-حیله گر-حسود و...بیان شده است،وقتی این صفات را بدانید مبتلی نخواهید شد.
محاسبه خود بصورت روزانه ،هفتگی، ماهانه ویا سالانه بسیار کمک کننده است.
موفق باشید

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها