کـفاره نزدیکى در حال حیض

متن سوال: 
متن سوال . . . سئوال من درمورد نزديکي زن ومرد درهنگام عادت ماهانه زن مورداشکال است وبايستي کفاره داده شوداگروقتي زن ومرد بدون اطلاع از عادت ماهانه زن نزديکي کنند ودرحين انجام کارمتوجه پريودشدن زن شوند آيابايستي کفاره داده شود يا خير لطفا راهنمايي فرماييد. باتشکر

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
اگردرحين انجام متوجه شوندبايدجداشوندوگرنه گناه کرده اند.
- اگر مرد با زن خود در حال حيض نزديکى کند لازم است استغفار کند , و احتياط مستحب آن است که کفاره بدهد و کفاره آن بعدا بيان مى شود.
459 - غير از نزديکى کردن با زن حائض , ساير استمتاعات مانند بوسيدن و ملاعبه مانعى ندارد.
460 - کـفاره نزديکى در حال حيض در قسمت اول آن , هيجده نخود طلاى سکه دار و در قسمت دوم , نه نخود , و در قسمت سوم , چهار نخود و نيم است مثلا زنى که شش روز خون حيض مى بيند , اگر شوهرش در شـب يـا روز اول و دوم با او جماع کند , هيجده نخود طلا و در شب يا روز سوم و چهارم نه نخود , و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم بدهد.
انشاءالله عاقبت بخيرشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها